2 november 2020

De Hoop verkoopt eerste panden Spuiweg

De Hoop ggz gaat het grootste deel van haar panden aan de Spuiweg verkopen en veel van haar activiteiten verplaatsen van de binnenstad naar de wijken en andere locaties buiten Dordrecht.

De eerste vijf panden gaan begin volgend jaar, 45 jaar nadat stichting De Hoop het eerste pand aan de Spuiweg kocht, van de hand. Geïnteresseerden in één van de zeven woningen, die in de vijf panden gerealiseerd worden, kunnen zich aanmelden deze website.

Voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop ggz, Jaap de Gruijter vertelt: “We hebben over deze verhuizing afspraken gemaakt met de gemeente. Het gemeentebestuur wil dat wij onze activiteiten in het centrum van de stad verminderen en de groeiende stroom cliënten ook op andere plekken en andere manieren (zoals online) behandelen. Toen in 1975 De Hoop als stichting werd opgericht was er een grote binnenstedelijke problematiek van mensen die verslaafd waren aan harddrugs en soms leefden op straat. Kosters van kerken in de binnenstad troffen geregeld in de ochtend slapende daklozen voor de deuren van de kerk. Toenmalig gemeenteraadslid Jac Hogeweg (overleden 2017), die ook actief was in het lokale kerkenwerk, constateerde met een aantal anderen dat het vreemd is dat je eerst een verslaafde voor je deur wegjaagt om een uur later in de bijbel te lezen over zorg aan zieken en zwakken. Hij besloot dat er iets gedaan moest worden en deed het enige juiste: het inzamelen van geld en het oprichten van een stichting.”

Hofje De Hoop
De Gruijter vervolgt: “Met het via de kerken ingezamelde geld werd een huis aangekocht in Hofje de Hoop aan de Spuiweg. Hogeweg zei: ‘als je een pand met zo’n naam krijgt aangereikt, dan kun je geen mooiere naam verzinnen voor onze stichting dan De Hoop’. Sinds de oprichting is er best veel veranderd. Maar wat gebleven is, is de doelstelling: het herstel van relaties van de mens in nood vanuit een Bijbelse opdracht. Waarbij wij eerst de mens zien, willekeurig welke zijn/haar achtergrond is, en niet de hulpvraag of stoornis. De vraag in de samenleving is veranderd. Er is nog altijd verslavingsproblematiek maar veel vaker onzichtbaar achter de voordeur. Ook verlenen we nu als ggz-instelling met financiering vanuit rijk en gemeente psychische hulp zonder verslavingsproblematiek aan zowel volwassenen als kinderen. Dit werk kunnen we prima doen vanuit onze verschillende locaties in Dordrecht en heel Nederland. Zodoende kunnen we deze panden aan de oneven kant van de Spuiweg als het ware teruggeven aan de stad. We blijven wel actief met het inloophuis aan de overkant van de Spuiweg. ”

Gewilde locatie
“Er is een brede belangstelling voor wonen in de binnenstad en dat merken we bij project Nieuw Spui. Zeker omdat deze woningen kwalitatief goed zijn, een tuin en eigen parkeergelegenheid krijgen. De locatie aan de Spuiweg, het gaat om de panden van nummer 63 tot en met 71, blijkt aan de reacties op onze website ook interessant voor starters. Er zijn veel jongeren die starten op de woningmarkt, graag in de binnenstad willen wonen maar voor wie de prijs in hartje stad nog te hoog is. Vanwege deze doelgroep, hebben we besloten de verkoop van de panden door te schuiven naar 2021, dan hoeven zij geen overdrachtsbelasting meer te betalen. Daarnaast hebben we besloten eerst te inventariseren of geïnteresseerden vooral op zoek zijn naar een woning die helemaal af is of dat zij liever voor minder geld een kluswoning kopen.”

Project Nieuw Spui
Op deze website www.nieuwspui.nl kunnen geïnteresseerden hun voorkeuren aangeven. De Hoop inventariseert voor het eind van het jaar deze voorkeuren en neemt begin volgend jaar een beslissing of de panden als kluswoning op de markt komen of als compleet vernieuwde huizen en appartementen.

Alle woningen van het project Nieuw Spui krijgen een tuin en eigen parkeerplaats op het nieuw aangelegde afgesloten binnenterrein. Dit binnenterrein is, na sloop van de bebouwing, begin september officieel opgeleverd en bereikbaar vanaf het Papeterspad.

Met de opbrengst van de verkoop (en na aflossing) zal De Hoop ggz een polikliniek inrichten op het Dorp aan de Provinciale weg. Tot die polikliniek klaar is, blijft de polikliniek aan de Spuiweg geopend. Als de verhuizing hiervan heeft plaatsgevonden, zullen de volgende zeven panden die De Hoop nog bezit, verkocht gaan worden. Daarna heeft De Hoop alleen nog het inloophuis op de hoek met de Singel in gebruik.

Het project Nieuw Spui bestaat in de eerste fase uit de verkoop van zeven woningen en appartementen waarmee de Spuiweg weer meer woongebied wordt.

In 1975 vestigde Stichting De Hoop zich in Hofje De Hoop op het binnenterrein achter de Spuiweg. Dit gebouw is net als kantoorgebouw Papaeter recent gesloopt, waardoor er tuinen en parkeergelegenheid gerealiseerd kunnen worden.

→ Lees ook het recent verschenen artikel in Dordt Centraal

Project 'Nieuw Spui' is een initiatief van:

Projectbegeleiding: